Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grävarbete på Allévägen Hönö

Torslanda Entreprenad AB kommer under periden 21 oktober till 19 januari att anlägga nya VA-ledningar för Öckerö kommun på Allévägen. Anledningen är för att kunna förse nya fastigheter med VA samt säkra upp tillgången av vatten till boende på Hönö.

Under perioden 21 oktober till 19 januari kommer gång och cykelvägen mellan Borslyckevägen i söder och Allévägen i norr vara avstängd. Se aktuella områden på kartan.
Använd under perioden gång och cykelvägen längs Öckerövägen.
Berörda fastighetsägare kommer att få information från entreprenören om flytt av sopkärl, tillfällig parkering, alternativ bilväg och kortare avstängning av vatten till fastigheten.

Tack för ert överseende!

Senast uppdaterad: 2020-10-20 08.29

Publicerad: 2020-10-16 13.41