Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Körfält tidvis avstängt på Skarviksvägen Björkö

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Eltel genomför underhållsarbete på trästolpar längs Skarviksvägen på Björkö. Arbetet kan komma att pågå fram till 28 december och innebär att ett körfält tidvis är avstängt.

Håll hastigheterna nere förbi arbetsområdet. Tack för ert överseende!

Senast uppdaterad: 2020-12-21 15.19

Publicerad: 2020-12-21 15.19