Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tänk på framkomligheten när ni parkerar vid vägområdet

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Vänligen tänk på framkomligheten för halk- och snöbekämpningsfordon samt räddningstjänst när ni parkerar era bilar i vägområdet. Hindras framkomligheten på grund av parkerat fordon har vi inte möjlighet att utföra snö- och halkbekämpning.

Senast uppdaterad: 2021-01-14 09.01

Publicerad: 2021-01-14 09.01