Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Begränsad framkomlighet på Hälsövägen i höjd med Intagsvägen

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

VA-enheten utför grävarbete på Hälsövägen i höjd med Intagsvägen. Det blir begränsad framkomlighet tills arbetet är klart och förhoppningsvis endast ett par dagar. Gångare och cyklister kommer ledas förbi arbetsplatsen på en avgränsad bit av körbanan.

Troligtvis blir denna avstängning klar idag eller imorgon då grävningen ska fortsätta inåt, bort ifrån vägen. Vi hoppas avspärrningen inte skall inkräkta allt för mycket på trafiken.

Senast uppdaterad: 2021-01-18 10.24

Publicerad: 2021-01-18 10.24