Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gatubelysningen ur funktion på delar av Öckerö

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Vi har stora problem med gatubelysningen på delar av Öckerö. Felsökning och avhjälpande åtgärder pågår. Tack för ert överseende.

Senast uppdaterad: 2021-03-17 14.14

Publicerad: 2021-03-17 14.13