Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

In- och utfart till Hässlavägen från Öckerövägen stängs av måndag 26 april

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Måndag 26 april påbörjas byggnation av övergångsställe till de nya gruppbostäderna på Hässlavägen. Det innebär att in- och utfart till Hässlavägen vid rondellen på Öckerövägen kommer vara avstängd. Välj alternativ väg via Lindblomsvägen.

Arbetet kan komma att pågå i två veckor. För mer information kontakta Öckerö kommunservice. Tack för ert överseende!

Senast uppdaterad: 2021-04-21 07.50

Publicerad: 2021-04-20 08.48