Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Servicearbete på brandposter på Björkö fortsätter under måndag 7 juni

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

VA-enheten utför tryck och flödeskontroll på brandposterna på Björkö.
Trycket kan minska något. Brunt vatten kan förekomma i kranarna. Detta är ofarligt, spola i 5-10 minuter i den kran som är närmast vattenmätaren så ska det försvinna.

För frågor och ytterligare info ring: Kommunservice: 031-976200

Senast uppdaterad: 2021-06-07 10.42

Publicerad: 2021-05-28 10.38