Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Grävarbete Breviksvägen-Kyrkbacken Öckerö

karta över ett område där grävarbete skall utföras

Onsdag 2 juni kommer VA-enheten gräva för utbyte av 2 st trasiga ventiler i

gatan. Begränsad framkomlighet under arbetets gång (se markering).

Vattnet i området kommer stängas av den stunden det tar att byta ut dessa

ventiler. I samband med arbetet kan brunt vatten förekomma i kranarna, detta är ofarligt. För att bli av med det, spola i 5-10 minuter i den kran som finns närmast vattenmätaren.

Vid frågor kontakta Kommunservice: 031-976200

Senast uppdaterad: 2021-05-31 14.31

Publicerad: 2021-05-31 13.42