Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kärrsviks återvinningscentral är öppen

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

På grund av kraftiga vindar håller delar av Kärrsviks återvinningscentral stängt.

De fraktioner som berörs är:
Virke
Ris och grenar
Metall (större mängder)
Sängar och soffor med metallfjädrar
Obrännbart
Gips
Tryckt virke
Wellpapp (större mängder)

Senast uppdaterad: 2021-06-16 08.26

Publicerad: 2021-06-15 09.58