Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kärrvägen Hönö stängs av för genomfart med start måndag 5 juli

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

VA-enheten utför ledningsarbete med start måndag 5/7 kl.09.00. Boende på Kärrvägen bör flytta sina fordon innan så att man inte blir blockerad under arbetets gång. Arbetet beräknas ta cirka 2 dagar.

För ytterligare info ring: Bertil Svensson 031-976297
VA-Samordnare Öckerö Kommun

Senast uppdaterad: 2021-07-02 14.34

Publicerad: 2021-07-02 14.34