Vecka 27 påbörjas byggnation av en upphöjd gångpassage på Hälsövägen i höjd med Udden på Öckerö

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Åtgärden är en del i kommunens trafiksäkerhetsarbete och bidrar till att sänka hastigheterna på sträckan. Under byggtiden kommer ett körfält i taget att vara avstängt och begränsad framkomlighet råder.

Tidvis kommer gång- och cykelbanan att vara avstängd. Vi uppmuntrar gång- och cykeltrafikanter att välja alternativ väg via Blåbärsvägen/Långesandsvägen. Möjlighet finns att passera förbi området som gång- och cykeltrafikant genom omledning till trottoaren på östra sidan. Följ skyltning och hänvisningar på plats. Arbetet förväntas pågå i en vecka. Tack för ert överseende!

Senast uppdaterad:

Publicerad: