Vägarbete med omfattande trafikpåverkan väntar i augusti på Öckerö

I mitten av augusti påbörjas arbete med att anlägga ett vänstersvängkörfält på Hönövägen i höjd med Ekelundsvägen på Öckerö. Gång- och cykelbanan ska förhöjas genom korsningen. Åtgärderna ämnar förbättra trafikflödet och trafiksäkerheten på platsen.

Arbetet innebär att in- och utfart Ekelundsvägen till och från Hönövägen stängs. Gång- och cykeltrafikanter leds om enligt gul sträcka på kartbild. Kollektivtrafik linje 1 kommer inte att trafikera hållplats Ekelundsvägen i riktning Burö färjeläge. Övriga hållplatser trafikeras som vanligt.

Fordon hänvisas till Sörgårdsvägen, se ljusblå sträcka på kartbild. Ett körfält på Hönövägen kommer att vara öppet och regleras med trafikvakter. Framkomligheten kommer att vara mycket begränsad och det kommer tidvis bildas köer. Var ute i god tid och håll hastigheterna nere förbi arbetsområdet.

Arbetet förväntas färdigställas i slutet av september.
Följa skyltning och hänvisning på plats. Tack för ert överseende.

Senast uppdaterad:

Publicerad: