På fredag 20 augusti påbörjas arbetet med att anlägga ett vänstersvängkörfält på Hönövägen i höjd med Ekelundsvägen på Öckerö.

Arbetet innebär omfattande trafikpåverkan och förväntas pågå till och med v.39. Vägavstängningarna kommer att förändras löpande under perioden. Informationen uppdateras på kommunens hemsida och genom skyltning på plats. Nu på fredag 20/8 stängs infart till Ekelundsvägen från Hönövägen och på måndag 23/8 stängs Hönövägen av i södergående riktning.

Hönövägen stängs av mellan Öckerö hamn och Ekelundsvägen. Fordon i södergående riktning, mot Hönö, leds om via Norgårdsvägen och Sörgårdsvägen. Se röd sträckning på kartbild.

Norrgående trafik löper på som vanligt i riktning mot Hälsö, likt blå markering på kartbild. Under v.35 planeras Hönövägen vara öppen som vanligt igen i båda riktningar men infart till Ekelundsvägen fortsatt stängd.

Gång- och cykeltrafikanter leds om enligt gul sträcka på kartbild till och med v.39. Kollektivtrafik linje 1 kommer inte att trafikera hållplats Ekelundsvägen i riktning Burö färjeläge. Övriga hållplatser trafikeras som vanligt.

Tack för ert överseende!


Senast uppdaterad:

Publicerad: