Arbetet på Lindblomsvägen / Hedvägen kommer ej att utföras i nuläget

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Det arbete som skulle utföras av VA-enheten den 31 augusti kommer skjutas på framtiden.

För ytterligare info ring Kommunservice 031-97 62 00

Senast uppdaterad: 2021-08-30 11.36

Publicerad: 2021-08-26 11.18