Asfaltering Varvsvägen, Hälsö

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Mellan 26 augusti och 1 september pågår asfaltering av södra delen av Varvsvägen. Från Raketvägen i norr till korsningen med Postvägen i söder.

Begränsad framkomlighet råder. Trafikvakter finns på plats för att dirigera trafiken. Tack för ert överseende.

Senast uppdaterad: 2021-08-26 09.01

Publicerad: 2021-08-26 09.01