Asfaltering av Tjolmenvägen, 15 till 23 september

Asfaltering ska genomföras på Tjolmenvägen mellan Långesandsvägen och Hälsö Hamn. Arbetet sker nattetid klockan 19:00-06:00 under perioden 15 september–23 september.

Arbetet utförs i etapper:

Etapp 1: 15 september – 16 september

Etapp 2: 20 september – 21 september

Etapp 3: 22 september – 23 september

Efter utförd asfaltering kommer målning att ske.

Framkomligheten på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbetet utförs och vi ber om er förståelse för detta. När det inte går att passera kommer flaggvakter att finnas på plats.

För allas säkerhet tänkt på att sänka hastigheten förbi arbetsområdet!

Senast uppdaterad:

Publicerad: