Korsningen Borslyckevägen / Heinövägen stängd för genomfart måndag 27 september från klockan 09.00

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

VA-enheten kommer gräva i korsningen Borslyckevägen-Heinövägen på grund av en trasig ventil. Arbetet påbörjas måndag 27 september kl.09.00. Vägen kommer stängas av helt under den tid det tar att utföra ventilbytet. Några fastigheter i området kommer bli utan vatten vid något tillfälle.

För ytterligare information ring: Kommunservice 031-976200

Senast uppdaterad:

Publicerad: