Trafiksäkerhetsåtgärder vid Tjolmenvägen

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

I nära anslutning till infarten för Tjolmens badplats utförs en förhöjd trafikpassage samt breddning infarten, detta genomförs för ökad trafiksäkerhet

Arbeten planeras påbörjas nu under vecka 39. Cykeltrafik och gångtrafik kommer ledas om och ett körfält kommer vara avstängt, körning i båda riktningar möjlig och regleras med ljussignal, följ trafikanvisningar, skyltning och ljussignal på plats. Även parkeringen och intilliggande badplatsen kommer stängas av med start vecka 39 och arbetena beräknas vara klara i början av november.

Senast uppdaterad:

Publicerad: