Begränsad framkomlighet på Bustadvägen tisdag 19 oktober

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

VA-enheten startar ett grävarbete på Bustadvägen tisdag 19 oktober klockan 09.00. (Se markering) Gång- och cykelbana kommer vara avstängt under den tiden det tar att utföra arbetet med att byta ut och flytta en brandpost. Begränsad genomfart, ett körfält kommer vara öppet och regleras med flaggvakter.

För ytterligare info ring: Kommunservice 031-976200, Öckerö Kommun

Senast uppdaterad:

Publicerad: