Grävarbete på Lappesandsvägen under vecka 46

Under vecka 46 med start måndag 15 november klockan 09.00 kommer VA-enheten utföra ett arbete för att byta ut 3 stycken ventiler. Arbetet beräknas ta 2 till 3 dagar. Vattnet i området kommer att stängas av under tiden själva ventilpaketet byts efter framgrävning. Lappesandsvägen stängs av helt för genomfart. Boende på Kalvhagsvägen kommer kunna köra in och ut men via vägen förbi skolan. Om schaktets storlek behöver göras större kommer bommen öppnas för de boende på Kalvhagsvägen.

Uppdatering!

Då det under arbetets gång upptäckts ännu en ventil till som behöver bytas kommer även boende runt Hamnvägen att bli utan vatten under tiden det tar att utföra ventilbytet.

Vid frågor, kontakta Kommunservice: 031-976200

Senast uppdaterad:

Publicerad: