Grävarbete på Lappesandsvägen Hönö påbörjas måndag 6 december

Måndagen den 6 december kommer VA-enheten påbörja grävning för utbyte av trasig ventil i höjd med Lappesandsvägen 22B. Begränsad framkomlighet råder. Vattnet i området kommer att stängas av under en kortare tid då själva utbytet av ventilen sker, efter allt är framgrävt.

Vid frågor, kontakta Kommunservice 031-976200

Senast uppdaterad:

Publicerad: