Mark och sprängningsarbete vid Hönö Pinan för ny pendelparkering

Öckerö kommun kommer under december att påbörja markarbeten invid Hönö Färjeläge. En ny pendelparkering ska byggas som en del av åtgärderna för att göra kollektivtrafiken mer tillgängligt. Under byggnationen kommer sprängningar att utföras vilket innebär att trafiken på väg 155 och Tärnvägen kommer att stoppas i kortare perioder om 5-10 minuter.

Sprängningarna kommer att ske vid olika tidpunkter men endast mellan klockan 09:00 och 15:00, och anpassas efter avgångstiderna för färjan på Hönöleden. Sprängningarna planeras starta den

13 december och kommer att pågå under cirka 12 veckors tid, det vill säga till början/mitten

av mars 2022. Trafiken kommer vid sprängning att stoppas av flaggvakter. Eftersom väg 155 och Tärnvägen trafikeras av linje 1, 2, 290 och 291 finns risk att dessa drabbas av mindre förseningar i samband med sprängningarna.

Framkomlighet:

– Under hela byggtiden kommer det vara möjligt att på ett säkert sätt passera arbetsområdet, se till att följa skyltningen och avstängningar på plats.

Arbetstider:

– Arbete kommer pågå vardagar 09:00-15:00.

Vid frågor, kontakta Kommunservice 031-976200

 

Senast uppdaterad:

Publicerad: