Markarbetet invid Björkö skola för ny gång och cykelbana pausas

På grund av vädret och att vintern kom hastigt har Öckerö kommun och Skanska, som har fått uppdraget och genomföra arbetet, bestämt att pausa arbetet för tillfället eftersom att det inte går att utföra asfalteringen av GC-banan utmed kyrkan pga kyla och snö. Asfaltering av de två parkeringarna är färdig men ej linjemålad och en del detaljer kring kantstöd mm återstår. Vi är dock i ett lämpligt läge att pausa projektet och återuppta det vid senare tillfälle.

Inga schakter står öppna och under snön är marken avjämnad så att det inte ska finnas risk för personskador när du går i snön. Skanska har satt ut käppar och zebraflexer för att markera var det finns kantstöd mm så att det är synligt för snöröjare mm. Vibrationsmätare kommer att monteras ner under vinterperioden.

Vid frågor kontakta kommunservice på tel 031-976200.

Senast uppdaterad:

Publicerad: