Testning av gatubelysningsstolpar

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Öckerö kommun ska utföra tester avseende hållfastheten på några av våra gatubelysningsstolpar. Arbete utförs den 15-16 december klockan 10:00-14:00 och medför att framkomligheten för samtliga trafikslag begränsas på aktuella platser. I enstaka fall kan det också förekomma kortare avstängningar på upp till fem minuter.

Tester kommer att ske på följande vägar:

· Burövägen, mellan Stuvövägen och Burö färjeläge.

· Öckerövägen, mellan Bustadsvägen och Västra vägen.

· Gärdesvägen.

Följ anvisningar på plats och visa hänsyn!

Vid frågor, kontakta Kommunservice på 031-97 62 00.


Senast uppdaterad:

Publicerad: