Torsdag 16 Dec - Kärrsviks återvinningscentral är delvis stängt på grund av hårda vindar

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Kärrsviks återvinningscentral är tvungen att stänga delvis på grund av kraftiga västliga vindar.

De fraktioner som berörs är: Virke, Ris och grenar, Metall (större mängder), Sängar och soffor med metallfjädrar, Obrännbart, Gips, Tryckt virke, Wellpapp (större mängder).

Brödtext: Detta är huvuddelen av nyheten. Du går mer in på fakta och berättar detaljerna. Blir texten lång, använd rubriker. (Rubrik2).

Senast uppdaterad:

Publicerad: