Kärrsviks återvinningcentral har åter öppet

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Vinden har mojnat så pass att återvinningcentralen nu kan hålla öppet alla delar. Välkomna!

Senast uppdaterad:

Publicerad: