Vägarbete längs Tranbärsvägen, Källö-Knippla

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Vägräcket längs Tranbärsvägen på Källö-Knippla ska bytas ut under vecka 23-24. Arbetet inleds tisdag 7 juni och bedöms vara färdigt tisdag 17 juni. Framkomligheten påverkas i olika etapper. Observera att tidsplanen kan komma att ändras beroende på hur arbetet fortlöper.

Tisdag 7 juni – tisdag 14 juni:
Tranbärsvägen avstängd för all trafik strax norr om badplatsen (se karta, röd sträcka är avstängd och svart sträcka är alternativ väg). Fordon leds om via Lindeviksvägen/Parkbacken/Gneisvägen. Gående kan passera genom grönytan vid badplatsen. Alla fastigheter längs vägen går att nå, antingen från söder eller norr.

Tisdag 14 juni – fredag 17 juni:
Den allra nordligaste delen av Tranbärsvägen avstängd för fordonstrafik vilket innebär att parkeringen i norra änden av Tranbärsvägen kommer att vara blockerad för in- och utfart (se karta, röd sträcka är avstängd och svart sträcka är alternativ väg). Gående kan alltid passera arbetsområdet.

Senast uppdaterad:

Publicerad: