Grävarbete på Skuteviksvägen, Björkö måndag 13 juni

Måndagen den 13/6 klockan 7.30 påbörjar va-enheten ett grävarbete rörande ett byte av en brandpost (se markering).

Arbetet beräknas ta en till två dagar, eventuella fordon
bör flyttas utanför grävområdet. En kortare vattenavstängning kommer att ske vid
själva bytet av brandposten.
Vid frågor, kontakta kommunservice 031-976200

Senast uppdaterad:

Publicerad: