Grävarbete på Suddeviksvägen, Björkö måndag 20 juni

Måndagen den 20/6 klockan 7:30 påbörjar va-enheten ett grävarbete rörande ett byte av en brandpost (se markering).

Arbetet beräknas ta en dag, eventuella fordon
bör flyttas utanför grävområdet. Eventuellt kan en kortare vattenavstängning förekomma.
Vid frågor, kontakta kommunservice 031-976200

Senast uppdaterad:

Publicerad: