Tillgänglighetsanpassning busshållplats Hönö Röd

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Som en del i arbetet med Öckerö kommuns trafiksäkerhetsåtgärder och investeringar planerar vi att tillgänglighetsanpassa och förbättra hållplatsen Hönö Röd. Arbetet ska börja 22 augusti och beräknas pågå i 6-7 veckor. Kollektivtrafiken kommer inte påverkas under arbetets tid. I samarbete med Västtrafik anordnas en tillfällig hållplats.

Vid frågor kontakta Kommunservice 031-97 62 00

Senast uppdaterad:

Publicerad: