Renovering av avloppsledningar och brunnar på vägarna kring Björkö hamn v.41-43

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Under vecka 41-43 (10-28 oktober) kommer VA-enheten utföra renovering av avloppsledningar och brunnar på vägarna kring Björkö hamn. Utförande entreprenör är Avloppsrallarna. Arbetet utförs för att förnya och att minska inläckage i ledningsnätet.

Berörda vägar är i första hand: Skarviksvägen, Västergårdsvägen, Strandsjövägen, Skuteviksvägen och Krabbehällen (rött streck i bifogad kartbild). När arbetet pågår kommer det att vara begränsad framkomlighet på vägen.

Vid frågor kontakta Kommunservice031-97 62 00

Senast uppdaterad:

Publicerad: