Arbete vid Björnhuvudsvägen

Som en del i arbetet med Öckerö kommuns drift och trafiksäkerhetsåtgärder planerar vi att
ta ner ett träd som kan vara en trafiksäkerhetsrisk. Arbetet planeras pågår under dagen den
2022-10-10. Under arbetets tid kommer vägen vara stängd.

Vid frågor kontakta kommunservice 031-976200

Senast uppdaterad:

Publicerad: