Spolning och rensning av dagvattenbrunnar på Hönö- och Öckerövägen, onsdag 2 november

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Onsdag 2 november kommer Trafik och Anläggningsenheten utföra spolning och rensning av våra dagvattenbrunnar utmed Hönö- och Öckerövägen. Arbetet är intermittent, ett så kallat rörligt arbete, som kommer ske mellan cirkulationen Norgårdsvägen/Öckerö hamn till cirkulationen Lindblomsvägen.

Arbetet startar klockan 08:00 och beräknas ta en dag.

Framkomligheten på vägen kommer vara begränsad under tiden som arbete utförs och flaggvakter kommer finnas på plats. Vi ber om er förståelse för detta och för att undvika olyckor ber vi även att ni sänker hastigheten när ni passerar arbetsfordonet och den personal som befinner sig på plats.

Tack för visad hänsyn!

Vid frågor kontakta Kommunservice 031 97 62 00

Senast uppdaterad:

Publicerad: