Arbete vid Framnäs parkering, Björkö

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Som en del i arbetet med Öckerö kommuns underhållsarbete planerar vi målning på Framnäs parkering. Det är en del av åtgärder vi utför för att behålla en viss standard på våra anläggningar och göra det tydligare och säkrare för trafikanter. Arbetet planeras att pågå i 2 dagar, 17 - 18 november. Under tiden ber vi att berörda bilar ställs på den nya parkeringen vid Grönevik eller vid pendelparkeringen. Arbetet kommer att utföras mellan kl 07:00-16:00.

Vid frågor kontakta Kommunservice 031 97 62 00

Senast uppdaterad:

Publicerad: