Grävarbete Heinövägen, Hönö

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Som en del i arbetet av Öckerö Kommuns drift och trafiksäkerhetsåtgärder kommer grävarbete utföras vid Heinövägen, Hönö, för att förbättra dagvattensituationen. Förarbetet (markering, material, upplägg, etc.) har påbörjats under vecka 49.

Arbetet kommer inte att hindra trafiken men begränsad framkomlighet kan förekomma.

Vid frågor kontakta Kommunservice 031 97 62 00

Senast uppdaterad:

Publicerad: