Tillfällig ändring för sophämtning i mellandagsveckan

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

I veckan mellan jul och nyår kommer de abonnenter som vanligtvis får sina kärl tömda på måndagar att få sitt kärl (brunt kärl) tömt under tisdag 27 december istället.

På Knippla kommer kärlen tömmas under onsdag 28 december istället för på tisdagen.

Vid frågor kontakta Kommunservice 031-976200

Senast uppdaterad:

Publicerad: