Vattenläcka på Källö-Knippla

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Klockan 09.45 idag påbörjar VA-enheten läcksökningsarbete på Knippla. Arbetet startar på Runnekullsvägen och därefter går man vidare tills läckan hittats.

Arbetet görs på grund av en alldeles för stor förbrukning vilket endast kan bero på ett läckage eller flera. Under arbetets gång kommer man bli tvungen att stänga vattnet till vissa områden men det kommer bara vara under några kortare stunder.

För fler frågor kontakta kommunservice på 031-976200

Senast uppdaterad:

Publicerad: