Stora delar av gatubelysningen på Källö-Knippla ur funktion

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Gatubelysningen på stora delar av Källö-Knippla är ur funktion och felsökning pågår.

Vid frågor kontakta Kommunservice 031-976200

Senast uppdaterad:

Publicerad: