VA-arbeten i området längs Strandvägen, Tångenvägen och Skonertvägen, Hönö

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Under perioden mars-juni 2023 kommer ett VA-arbete pågå med att lägga nya vattenledningar från Strandvägen i norr till Heinövägen i söder på Hönö. Se bifogad ritning för planerad ledningssträcka. Syftet med arbetet är byta ut gamla vattenledningar och att säkra upp tillgången av vatten till boende på hela Hönö.

Kommunens upphandlade entreprenör för arbetet är Hönö schakt. Under arbetets gång kommer trafiken tillfälligt vara påverkad för att arbetet ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Berörda fastighetsägare kommer att få information från entreprenören om det blir aktuellt med flytt av sopkärl, tillfällig parkering, alternativ bilväg, och kortare avstängning av vatten till fastigheten.

 

Vid frågor kontakta Kommunservice 031-976200

Senast uppdaterad:

Publicerad: