Begränsad framkomlighet på Norgårdsvägen, Öckerö, vecka 36-41

Vy över planerat arbete vid Norgårdsvägen

Mellan vecka 36-41 pågår arbetet med etapp två av Minnesstens hållplats. Norgårdsvägen är öppen under perioden men kommer ha begränsad framkomlighet.

Vi kommer asfaltera sträckan mellan korsningen på Norgårdsvägen/Sörgårdsvägen och förbi ”gamla Aleks bageri”. Trottoaren ska breddas och hela korsningen ska höjas och få övergångsställen samt refuger.

Arbetet är en del av Öckerö kommuns arbete för att förbättra infrastrukturen i kommunen.

Senast uppdaterad:

Publicerad: