Begränsat framkomlighet på Västra Vägen, Hönö

I Öckerö Kommuns arbete för att förbättra infrastrukturen planerar vi nu att påbörja arbetet med etapp 2 av Västra Vägen, Hönö. Arbetet innebär asfaltering och byggnation av trottoar från korsningen vid Ringvägen fram till korsningen vid Ässvägen. Västra Vägen kommer vara öppen men med begränsat framkomlighet, trafiken kommer tillfälligt regleras med trafikljus. Arbetet planeras starta den 4 oktober.

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.
karta över trafikombyggnad vid Västra vägen

Vid frågor kontakta Kommunservice 031-976200 kommun@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: