Renoveringsarbete vid Saltas badplats

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

På grund av renoveringsarbete vid Saltas badplats tas badstegen för vinterbad upp och Skärgårdsleden leds tillfälligt om för att säkra arbetsområdet.

Vid frågor kontakta Kommunservice, 031-976200, kommun@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: