Flytta på cyklar vid Hönö färjeläge senast 4 februari

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

Befintliga cykelställ inom rödmarkerat område i bild nedan ska ersättas med ett nytt cykelgarage. Du behöver därför flytta din cykel eller annat fordon om det står i det rödmarkerade området senast på söndag, 4 februari.

De cyklar och fordon som står kvar efter 4 februari kommer flyttas av Öckerö kommun.

Antalet tillgängliga cykelparkeringar under byggtiden är begränsade. Tillgängliga p-platser för cyklar finns inom blåmarkerat område under byggtiden.

Till information om nytt cykelgarage vid Hönö färjeläge

Lösa ut cykel eller fordon

Du kan lösa ut din cykel eller fordon på ishallen (observera ny plats). Du behöver ta kontakt med Öckerö kommun för att boka uthämtningstid. Kontakta kommunservice på kommun@ockero.se eller 031-97 62 00.

Senast uppdaterad:

Publicerad: