Grävarbete vid Tjolmenvägen, Hälsö under vecka 29

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

I Öckerö kommuns arbete för att främja tillgänglighet och kollektivresande kommer farthinder/passage uppföras vid Tjolmenvägen under vecka 29.

Farthindret/passagen placeras i anslutning till Svanvägen. Entrepenören har påbörjat markering av placering som även kan ses här på bild. I beslut av placering har hänsyn tagits till trafiksäkerhet för gående, närheten till kollektivtrafik samt avrinning för dagvatten från vägen.

Vid frågor kontakta Kommunservice 031-976200, kommun@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: