Tillfällig utökad parkeringstid vid Burö färjeläge 9-14 juli

Informationsikon i rund cirkel med färgad bakgrund.

På grund av tillfällig reducerad kapacitet på Nordöleden tillåter vi längre uppställningstid än 24 timmar på Burö parkeringsplats under v.28 ( 9-12 juli)

Vid frågor kontakta Kommunservice 031-976200, kommun@ockero.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: