Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Föräldrar Emellan: Kristina Henkel

100 möjligheter istället för 2 - jämställdhet i praktiken. I vilka situationer bemöts barn ojämställt? Hur påverkar det barnens självkänsla och utveckling? Hur kan vi ge barn fler möjligheter?

Vi har alla med oss olika erfarenheter och upplevelser från våra liv som påverkar hur vi bemöter andra och hur vi ser på jämställdhet. För att kunna förändra behöver vi en gemensam kunskapsgrund. Föreläsningen ger kunskap om vad jämställdhet är och hur vi kan arbeta praktiskt. Teori blandas med humor och vardagsnära exempel.

Kristina Henkels föreläsning bygger på boken 100 möjligheter istället för 2 och handlar om hur vi kan bemöta barn på ett öppet och jämställt sätt. Kristina är i grunden statsvetare och driver idag OLIKA förlag. Hon har lång erfarenhet av att utbilda och handleda i både förskola och skola, i frågor om jämställdhet och normkreativitet. Hennes utbildningar är mycket uppskattade av såväl pedagoger som föräldrar.


Anmäl er till föreläsningen här!

Bild på Kristina Henkel, föreläsare

Eventinformation

Datum: 10 september 2019

Tid: 18.30 - 20.30

Adress: Navet, Öckerö bibliotek

Publicerad den: 2019-09-03 10.36