Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utställning: Öckerö tillsammans med världen för en hållbar framtid

En utställning kring Agenda 2030 - FNs hållbarhetsmål. Utställningen innehåller fakta om de globala målen, goda exempel på arbete utifrån Agenda 2030 i kommunens verksamheter och skapat material från skola och daglig verksamhet. Välkommen att lära dig mer och inspireras till att leva mer hållbart!

I september 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030, den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Agendan är en handlingsplan för omställning till ett hållbart samhälle för människorna, planeten och välståndet som ska främja fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Agenda 2030 understryker att vår tids stora utmaningar hänger samman och måste lösas genom ett samlat grepp.

Agenda 2030 i Öckerö kommun

Kommunstyrelsen beslutade i januari 2020 att integrera Agenda 2030 i ordinarie styrning via befintliga mål och styrdokument. Öckerö kommun deltar i Glokala Sverigelänk till annan webbplats, vilket bland annat innebär att kommunen får ta del av utbildningsinsatser lokalt och erbjudas digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webinarier.

Eventinformation

Datum: 04 augusti 2020 - 27 augusti 2020

Tid: 10.00 - 16.00

Adress: Utställningshallen, Navet (utställningen följer bibliotekets öppettider)

Hitta hit

Senast uppdaterad: 2020-08-04 08.17

Publicerad: 2020-05-29 09.32