Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samtalsgrupp för anhöriga om demenssjukdom

Är du intresserad av att veta mer om demenssjukdom, dela tankar och erfarenheter med andra som befinner sig i liknande livssituation? Det kommer att finnas fem tillfällen att delta i samtalsgruppen och vi bjuder på smörgås och dryck.

Anmäl dig

Skicka din anmälan till Eva Haglund anhörigsamordnare på telefon eller e-post.

Du kan även anmäla dig till Annika Landin demenssjuksköterska på telefon eller e-post.

Eventinformation

Datum: 06 oktober 2020

Tid: 18.00 - 20.00

Adress: Björnhuvudvägen 54, Öckerö (nya konferenslokalen)

Senast uppdaterad: 2020-09-07 11.36

Publicerad: 2020-09-04 08.55