Föreläsning: Barnkonventionen

Åsa Ekman bjuder på en föreläsning fylld med inspiration och engagemang. Hon föreläser utifrån egna erfarenheter om barnrättsarbete. I föreläsningen upplyser hon om konkreta, levande och hållbara arbetssätt med tydliga mål. Du kommer lära dig allt om barnkonventionen och du får massor med kunskap och konkreta tips. Föreläsningen riktar sig till både föräldrar med barn i förskole- och fritidsålder och personal inom förskolan och fritidshem. Välkommen!

I över 15 år har Åsa Ekman jobbat med att sprida kunskap om Barnkonventionen i syfte att göra den tillgänglig för alla att tillämpa och genomföra. Hon har hjälpt närmare 60 kommuner. Som rådgivare har hon utbildat en rad olika organisationer. Ideellt även varit ledamot i riksförbundets styrelse för Rädda Barnen.

Under föreläsningen kommer Åsa att prata om:

Varför det finns rättigheter för barn? Barns levnadsvillkor. FN:s konvention om barnets rättigheter och att den är lag. Skollag, läroplan och barnkonventionen och hur de hänger ihop? Hon lär oss också skilja på Barnets perspektiv, barnrättsperspektiv och barnperspektiv. Konventionens grundprinciper och barnsyn. Barnets rätt att göra sin röst hörd och få sin åsikt beaktad, summering, tips och medskick.

Föreläsningen sker i samarbete mellan Föräldrar emellan, förskola och fritidshem i Öckerö kommun.

Anmälan

Anmäl dig: ockero.se/anmälanfe Länk till annan webbplats.

Samtliga Föräldrar Emellan & andra vuxna är kostnadsfria. För mer information, kontakta Johanna Torén, 031- 97 63 75

Digital föreläsning

Föreläsningen sker digitalt vid Zoom. Länk kommer inom kort.

Eventinformation

Datum: 30 september 2021

Tid: 17.00 - 19.00

Adress: Digitalt via zoom.

Senast uppdaterad:

Publicerad: