Föräldrar emellan: Kravlös & lustfylld rörelse för barn och unga

Barns och ungas ökade psykisk ohälsa och brist på fysiska aktivitet är två problem som fått stor uppmärksamhet under senare år. Rörelse främjar både fysisk och psykisk hälsa. Hur kan jag som förälder stödja mitt barn till ökad rörelse på ett hälsosamt sätt?

Elin Laurila och Emma Henning, fysioterapeuter på Centrum för fysisk aktivitet, Västra Götalandsregionen, arbetar med att främja fysisk aktivitet genom samverkan med skola, hälso- och sjukvård samt idrott- och föreningsliv.

Under föreläsningen kommer Elin och Emma att prata om rekommendationer om fysisk aktivitet och psykisk hälsa, hur du som förälder kan stödja ditt barn, verktyg för att komma igång med rörelse samt tips på aktiviteter.

Föreläsningen riktar sig till alla föräldrar med barn/ungdomar 0–18 år. Välkommen!

Föranmäl dig: www.ockero.se/anmälanfe Länk till annan webbplats.

Samtliga "Föräldrar Emellan & andra vuxna" är kostnadsfria. För mer information, kontakta Johanna Torén, 031- 97 63 75

Eventinformation

Datum: 27 oktober 2021

Tid: 18.30 - 20.00

Adress: Familjecentralen, Navet

Hitta hit

Senast uppdaterad:

Publicerad: